มะเร็งกระเพาะอาหาร
  • 14 January 2020
  • 1,155
  • 0
   โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร   โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งอันดับ5 ของมะเร็งที่พบทั่วโลก มักจะเป็นในวัยกลางคนตั้งแต่อายุ 45 ปีจนไปถึงวัยสูงอายุ โดยประมาณร้อยละ 50 เป็นมะเร็งตรงบริเวณท้ายกระเพาะอาหาร ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเป็นแผลในกระเพาะอ
อ่านต่อ