ไขมันพอกตับ ภัยเงียบที่แฝงมาโดยไม่รู้ตัว
  • 20 มกราคม 2019
  • 154
  • 0
       ไขมันมันพอกตับคือ (Fatty Liver Disease) คือภาวะที่ไขมันเข้าไปแทรกที่เซลล์ของตับ ซึ่งหากสะสมมากกว่า 5-10% ของน้ำหนักตับ จะถือว่าเป็นภาวะไขมันพอกตับ ทำให้ตับเกิดการอักเสบ หรือเซลล์ตับตาย และเกิดพังผืดภายในตับ จนกลายเป็นโรคตั
อ่านต่อ