กระดูกหัก
  • 6 September 2018
  • 618
  • 0
 เป็นภาวะที่หมอศัลยกรรมกระดูกและข้อต้องทำการรักษามากที่สุด ซึ่งเป็นการรักษาที่แตกต่างออกไปจากศาสตร์ของการผ่าตัดของหมอศัลยกรรมทั่วไปอย่างสิ้นเชิง          การรักษาภาวะกระดูกหักมีทั้งการรักษาแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด แต่ไม่
อ่านต่อ
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
  • 5 September 2018
  • 709
  • 0
เนื่องด้วยประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นทุกปี การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ทั้งข้อเข่าและข้อสะโพก ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้น แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดอาการปวด และช่วยให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ แต่การผ่าตัดทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยงต่อภาวะแท
อ่านต่อ
หัวไหล่หลุด
  • 4 July 2018
  • 696
  • 0
  หัวไหล่หลุด   ภาวะข้อไหล่หลุด(Shoulder dislocation) เป็นภาวะข้อหลุดที่พบมากทีสุดในร่างกาย กว่า 90% เป็นการหลุดมาทางด้านหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากอุบัติเหตุ ลงในท่ากางแขนและหมุนออก (abduction & external rotation) ซึ่งปัญหาที่สำค
อ่านต่อ