กิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ
  • 19 June 2018
  • 276
  • 0
  กิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ   กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาว่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม  ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดชื่นและให้ผู้สูงอายุมีความตื่นต
อ่านต่อ
หลัก 11 อ. ในการดูแลผู้สูงอายุ
  • 7 February 2017
  • 43
  • 0
  "ผู้สูงอายุ" คำนิยามในทางการแพทย์และสาธารณสุข คือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทางที่เสื่อมลง ตั้งแต่อยู่ในวัยกลางคน แต่จะเห็นเป็นลักษณะของความเสื่อมอย่างชัดเจน ต
อ่านต่อ
ผู้สูงอายุกับไข้หวัดใหญ่
  • 7 February 2017
  • 72
  • 0
ผู้สูงอายุกับไข้หวัดใหญ่   ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย  ภาควิชาอายุรศาสตร์     ไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไร ไข้หวัดใหญ่ หรือ Influenza เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างฉับพลันที่พบได้บ่อยใน
อ่านต่อ