ผู้สูงอายุเบื่ออาหารจะทำอย่างไรดี
  • 16 January 2020
  • 963
  • 0
ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร ทำอย่างไรดี     ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีอาการเบื่ออาหารบ้าง ซึ่งจะสร้างความกังวลให้กับผู้ดูแลและลูกหลาน และก่อนที่เราจะปรึกษาแพทย์เพื่อหาความผิดปกติของร่างกายของผู้ส
อ่านต่อ
หลัก 11 อ. ในการดูแลผู้สูงอายุ
  • 7 February 2017
  • 608
  • 0
  "ผู้สูงอายุ" คำนิยามในทางการแพทย์และสาธารณสุข คือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทางที่เสื่อมลง ตั้งแต่อยู่ในวัยกลางคน แต่จะเห็นเป็นลักษณะของความเสื่อมอย่างชัดเจน ต
อ่านต่อ
ผู้สูงอายุกับไข้หวัดใหญ่
  • 7 February 2017
  • 599
  • 0
ผู้สูงอายุกับไข้หวัดใหญ่   ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย  ภาควิชาอายุรศาสตร์     ไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไร ไข้หวัดใหญ่ หรือ Influenza เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างฉับพลันที่พบได้บ่อยใน
อ่านต่อ