ผู้สูงอายุเบื่ออาหารจะทำอย่างไรดี
  • 16 January 2020
  • 962
  • 0
ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร ทำอย่างไรดี     ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีอาการเบื่ออาหารบ้าง ซึ่งจะสร้างความกังวลให้กับผู้ดูแลและลูกหลาน และก่อนที่เราจะปรึกษาแพทย์เพื่อหาความผิดปกติของร่างกายของผู้ส
อ่านต่อ
ใส่ใจ....ใช้ยาถูกต้อง
  • 7 February 2017
  • 1,094
  • 0
    ใส่ใจ....ใช้ยาถูกต้อง   การใช้ยาในชีวิตประจำวัน เชื่อว่ามีน้อยคนที่ใช้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ ตามคำสั่งของแพทย์หรือวิธีใช้ในฉลากยาอย่างเคร่งครัด ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ยาแบบผิดๆย่อมทำให้ไม่ได้ผลดีดังที่ควรจะเป็น   ปัญหาการใช้ยา
อ่านต่อ