หัวไหล่หลุด
  • 4 July 2018
  • 136
  • 0
  หัวไหล่หลุด   ภาวะข้อไหล่หลุด(Shoulder dislocation) เป็นภาวะข้อหลุดที่พบมากทีสุดในร่างกาย กว่า 90% เป็นการหลุดมาทางด้านหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากอุบัติเหตุ ลงในท่ากางแขนและหมุนออก (abduction & external rotation) ซึ่งปัญหาที่สำค
อ่านต่อ