ยาอะไรที่ควรมีติดไว้ที่บ้าน
  • 15 กันยายน 2018
  • 158
  • 0
ยาอะไรที่ควรมีติดไว้ที่บ้าน   ยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีติดไว้ในบ้าน เพื่อที่จะรักษาโรคเล็กๆน้อยๆ ก่อนไปพบแพทย์ หรือป้องกันไม่ให้ไม่ให้มีอาการป่วยมากไปกว่าเดิม  ดังนั้นทุกบ้านอาจจะต้องมีการเตรียมยาสามัญประจำบ้าน และควรจะรู้จักยาและคุณสมบัติ
อ่านต่อ
ใส่ใจ....ใช้ยาถูกต้อง
  • 7 กุมภาพันธ์ 2017
  • 129
  • 0
    ใส่ใจ....ใช้ยาถูกต้อง   การใช้ยาในชีวิตประจำวัน เชื่อว่ามีน้อยคนที่ใช้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ ตามคำสั่งของแพทย์หรือวิธีใช้ในฉลากยาอย่างเคร่งครัด ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ยาแบบผิดๆย่อมทำให้ไม่ได้ผลดีดังที่ควรจะเป็น   ปัญหาการใช้ยา
อ่านต่อ
4 ข้อยอดฮิตเข้าใจผิดการใช้ยา
  • 7 กุมภาพันธ์ 2017
  • 66
  • 0
  4 ข้อยอดฮิตเข้าใจผิดการใช้ยา   สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ชวนคนไทยหันมาใส่ใจวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยา โดยเฉพาะยาพื้นฐานอาทิ ยาหม่อง ยาแก้ไอ และยาคุมกำเนิดเป็นต้น ซึ่งมักจะใช้บ่อยๆ แต่กลับใช้แบบ
อ่านต่อ