สัญญาณอันตราย 7 ประการของมะเร็ง
  • 25 December 2019
  • 758
  • 0
          ประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดัล1 ติดต่อกันหลายปีโดยข้อมูลล่าสุดพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละกว่า 67,000  คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน โรคมะเร็งถ้าเรารู้เท่าทันหรือรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็จะสามารถรักษา
อ่านต่อ