อัตราค่าบริการ

 

ห้องพักรวม :           เริ่มต้นที่ 18,000 บาท/เดือน 

                            รายวัน  วันละ 800 - 1,000 บาท


ห้องพิเศษ :            ห้องละ 4 เตียง มีห้องน้ำและระเบียงส่วนตัว

                            เริ่มต้นที่ 19,000 บาท/เดือน 


อัตราค่าบริการคิดรวมรายการดังนี้

        1.  เจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด24 ชั่วโมง

        2.  อาหารหลัก3มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

        3. กายภาพบำบัดเบื้องต้น

        4. บริการผ้าห่ม  ผ้าขนหนู  หมอนและผ้าปูที่นอน

        5. บริการซักรีด และทำความสะอาดเครื่องใช้

        6.บริการตัดเล็บ ตัดผม และดูแลความสะอาดส่วนบุคคล


อัตราค่าบริการเสริม 

        1.  กรณีต้องการทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด  (600บาท/45นาที ต่อครั้ง)

        2. กรณีฉุกเฉินที่ต้องการพบผู้เชี่ยวชาญ  (1,000บาท/ครั้ง)


หมายเหตุ : อัตราค่าบริการที่แสดงนี้  ไม่รวมของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย ,ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ ,ในกรณีที่คนไข้มีแผลกดทับและต้องทำแผลด้วยชุดทำแผลปลอดเชื้อ (Sterile Dressing set) ,สายยางให้อาหาร,สายสวนปัสสาวะ,อุปกรณ์วัดน้ำตาล ฯลฯ


สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ

1.     สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของญาติ และของผู้เข้าพัก อย่างละ 1 ชุด

2.     ประวัติการรักษา/ยาประจำ/บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)

3.     ชำระเงินค่าบริการ 1 เดือน 

4.     ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สบู่ ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน แป้ง ยาสระผม โลชั่น หวี โลชั้น ทิชชู่ ยาและเวชภัณฑ์