กิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ

 

กิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ

 

กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาว่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม  ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดชื่นและให้ผู้สูงอายุมีความตื่นตัวอยู่เสมอ

 

กิจกรรมนันทนาการควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความชอบของผู้สูงอายุในแต่ละคน ที่สำคัญสุดควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย กิจกรรมมีดังนี้

 

กิจกรรมที่เพิ่มความแข็งแรง  ได้แก่ แอโรบิค

 

กิจกรรมที่ช่วยการทรงตัว ได้แก่ ไทเก๊ก  โยคะ

 

กิจกรรมที่ช่วยความจำ ได้แก่ ทายชื่อเพลง

 

กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง  ได้แก่ เลี้ยงเด็ก

 

กิจกรรมที่ระบายความรู้สึก ได้แก่ การจดบันทึก

 

กิจกรรมที่ช่วยให้แสดงออก ได้แก่ การแนะนำตัว หรือบทบาทสมมุติ

 

กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ในสังคม ได้แก่ ส่งบอลเรียกชื่อ

 

กิจกรรที่เพิ่มความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ท่องเที่ยว ทัศนศีกษา

 

กิจกรรมสติปัญญา และสื่อความหมาย ได้แก่ เขียนกลอน เกมส์ กระซิบ

 

กิจกรรมเพื่อความบันเทิง ได้แก่ ร้องคาราโอเกะ ลีลาศ เต้นรำ

 

กิจการเหล่านี้ลูกหลานหรือคนดูแลควรให้การสนับสนุนและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี มีจิตใจเบิกบานและมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ